• Internationale Workshops

  God kommunikation flytter mennesker og opfattelser / Læs mere om Workshops
 • Skab Personlig Gennemslagskraft!

  Med flere hundrede budskabs-, og medietræningsforløb i bagagen er vi i Jesper Klit & Partners specialister i at hjælpe virksomheder og ledere med at udvikle og levere effektive budskaber i samtlige medier / Læs mere om Foredrag
 • Chief Story Teller

  Som administrerende direktør er du ikke kun CEO. Du er i lige så høj grad CST: Chief Story Teller / Læs mere om vores internationale Business Storyteller Workshop
 • 1
 • 2
 • 3

Jesper Klit

Jesper Klit er kommunikationsrådgiver, direktør i Jesper Klit & Partners, og en af Danmarks mest efterspurgte inspiratorer indenfor kommunikation og ledelse. Han har tidligere arbejdet på Weekendavisen, TV2 og Nordisk Film TV, hvor han i seks år var administrerende direktør. Jesper, der har specialiseret sig i udvikling af personlig gennemslagskraft og medietræning, rådgiver en række virksomheder og ledere – fra statsministre og nedefter – om personlig og strategisk kommunikation og er forfatter til flere bøger om medier, kommunikation og ledelse.

Jesper gennemfører - indenfor områderne kommunikation og innovation – rådgivning samt medarbejder-, og lederudviklingsforløb for en lang række danske og udenlandske virksomheder.

Jesper har særlig ekspertise indenfor kommunikationstræning, udvikling af personlig gennemslagskraft, udarbejdelse af kommunikations-strategier, medie/Tv-træning, krisekommunikation, pressekontakt samt ide-udvikling og innovation – ligesom han er en efterspurgt foredragsholder, fasilitator og underviser. Jesper er forfatter til flere bøger om medier, kommunikation og ledelse – senest bestselleren ”Personlig Gennemslagskraft” (Børsens Forlag 2009). Medlem af VL-42 og FutureWorld.

profilbillede
foredrag

Inspirerende og udfordrende foredrag

Vi tilbyder en række inspirerende og tankevækkende foredrag, som vi naturligvis skræddersyr, så de passer præcis til jeres aktuelle situation, begivenhed og deltagere.

Foredragene har typisk en varighed fra 30 minutter til to timer – afhængigt af omstændighederne. Vi gennemfører foredragene på dansk eller engelsk.

Det siger kunder, der har oplevet foredrag med Jesper Klit:

 • Workshops
 • Personlig Gennemslagskraft
 • Medietræning: Kommunikér med pressen
 • TV-træning
 • Workshop i ideudvikling
 • InnovationWorkshop
 • Ledelse af kreative processer
Workshops

Vores workshops er designede som vi selv bedst kan lide dem: De er involverende, provokerende, inspirerende og skruet sammen efter mottoet: Det må gerne være sjovt at lære nyt! Her kan du læse om de workshops, vi udbyder, og som vi meget gerne skræddersyr, så de passer præcist til dig og din virksomhed:

”Den mest professionelle, relevante og inspirerende workshop jeg har oplevet i Danmark og den perfekte introduktion og levendegørelse af bogen"

Direktør Carsten Schmidt, IP Gruppen

"Jesper Klit leverer en topprofessionel ydelse. Samarbejdet med Jesper og Co. har styrket kulturen og forandringsevnen i Wonderful Copenhagen."

Peter Rømer Hansen, Marketingsdirektør i Wonderful Copenhagen

Åbne workshops

Vi gennemfører åbne workshops i Personlig Gennemslagskraft, når vi har samlet tilstrækkeligt med deltagere.

Så send os en mail, hvis du er interesseret i at vide, hvornår og hvor den næste workshop finder sted.

Send os en mail

Kommunikation er magt!

Den der kommunikerer bedst – og har den stærkeste, personlige gennemslagskraft – vinder: Ordren, medarbejdernes accept eller valget. Midt i en tidevandsbølge af information konkurrerer vi ikke mindst på opmærksomhed. Hvis du ikke kan fange medarbejderens, lederens eller kundens opmærksomhed, har du et problem. Et stort et!

På denne intensive heldagsworkshop får du et detaljeret indblik i, hvad du kan lære af Verdens Store Kommunikatører: Fra Barack Obama over Oprah Winfrey til Bill Clinton.

Med udgangspunkt i bestselleren: ”Personlig Gennemslagskraft: Syv vaner fra verdens stærkeste kommunikatører” afslører Jesper Klit - en af Danmarks mest efterspurgte inspiratorer indenfor kommunikation og ledelse - hemmelighederne bag verdens stærkeste kommunikatører.

Hvad får du med dig hjem?

Et detaljeret indblik i de syv stærke vaner fra verdens stærkeste kommunikatører.

Indsigt i dine egne kommunikative udviklingsområder.

En styrket personlig gennemslagskraft.

Indsigt i hvordan du udvikler en åben, sikker og konstruktiv kommunikation.

Praktisk træning i og metoder til at udvikle din evne til at brænde igennem i en lang række situationer.

Et signeret eksemplar af Jesper Klits bog: ”Personlig Gennemslagskraft: Syv stærke vaner fra verdens bedste kommunikatører”, der nu er ude i fjerde oplag.

Deltagerprofil

Alle med mod på at udvikle deres personlige gennemslagskraft ved at blive bevidst om de teknikker, der styrker og forstærker kommunikationen.

Workshoppens form

Stærkt interaktiv workshop, der tager udgangspunkt i dine egne udfordringer. Det betyder at de cases, øvelser og udfordringer, vi arbejder med i høj grad tager afsæt i din egen hverdag. I en sådan grad, at de indsigter, teknikker og værktøjer deltagerne bliver udstyret med kan anvendes på jobbet næste dag!

Varighed

Heldagsworkshop: Vi starter 08.30 med morgenmad og begynder præcis 09.00. Workshoppen slutter 16.00

Praktiske oplysninger

Workshoppen finder sted torsdag den 23. maj 2013 i København.

Pris: 4.500 kr. eks. moms.

Prisen dækker undervisning, forplejning, kursusmateriale inklusive bogen ”Personlig Gennemslagskraft”.

Tilmeldingen er bindende. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i dit sted. Der kan max være 16 deltagere på denne workshop, som vi fylder op efter først-til-mølle-princippet. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse på, at du er tilmeldt og en faktura.

Du kan tilmelde ved at sende os en mail på: jesper@jesperklit.dk

Spørgsmål:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jesper Klit på:

40 83 13 33 eller maile os på jesper@jesperklit.dk

Formål

Målet med dette et dags medietræningsforløb er at udvikle deltagernes evne til at kommunikere og styre et budskab effektivt i forhold til medierne - for dermed at blive i stand til at anvende medierne som strategisk ressource

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til ledere og medarbejdere med mediekontakt, der har brug for af at erhverve sig konkret indsigt i mediernes arbejdsbetingelser og måde at fungere på.

Under workshoppen:
Forventninger og erfaringer med medierne
Pressen som strategisk ressource: Hvad betyder det for dig og din virksomhed?
Hvad kendetegner den gode medie-kommunikatør?
Sådan arbejder medierne: Alt om nyhedens vej, arbejdsprocessen, journalistiske kriterier, spilleregler, konfliktflader, kontrakter, styring af kommunikationen, pacing/rapport, samspil med journalisten og budskaber, der skaber resultater En medie-krises anatomi: Hvordan takles en mediekrise?
Dilemmaspil: Her afprøver vi teorien i virkelige rammer.
Form

Forløbet tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer og virkelighed. Det betyder, at de cases, øvelser og udfordringer, vi arbejder med, i høj grad tager afsæt i deltagernes egen hverdag. I en sådan grad, at de indsigter, værktøjer og teknikker lederne bliver udstyret med - vil kunne anvendes næste dag!

Forløbet er stærkt involverende og lægger op til en høj grad af erfaringsudveksling deltagerne imellem. Forløbet veksler mellem korte teoretiske oplæg, øvelser, dialog og træning med kamera og efterfølgende feedback.

Undervisningsmål

Efter kurset kan deltagerne:

Kommunikere og styre et budskab effektivt i forhold til pressen
Skabe forståelse og troværdighed i kommunikationen med medierne
Anvende medierne som strategisk ressource
Varighed - En dag fra 09.00 -17.00
Værktøjskasse

Deltagerne får undervejs udleveret skriftligt deltagermateriale, der i det daglige kan fungere som en konkret værktøjskasse til dialogen

Formål

Formålet med vores TV-træningsforløb er at udvikle deltagernes evne til at kommunikere og styre et budskab effektivt i forhold til TV-mediet. Med henblik på at kunne anvende dette medie som en strategisk ressource.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere der potentielt har mulighed for at kommunikere med stakeholders via TV-mediet

Før kurset

Som forberedelse til kurset gennemføres et interview (af cirka en times varighed) med hver enkelt deltager. Målet med dette for-interview er:

1. At afstemme forventninger til TV-træningen
2. At vurdere og aftale udviklingsområder i forhold til TV med hver enkelt deltager
Under kurset - indhold
TV som strategisk ressource: Hvad betyder det for dig og din virksomhed?
Hvad kendetegner den gode TV-kommunikatør?
Sådan arbejder TV-journalisten:
Alt om nyhedens vej, arbejdsprocessen, journalistiske kriterier, spilleregler, konfliktflader, kontrakter, styring af kommunikationen, samspil med journalisten og budskaber, der skaber resultater.
Du er mediet! Om sprog, kropssprog, aktiv lytning, repræsentationssystemer, stemmebrug, øjenkontakt, påklædning og andre virkemidler til at skabe gennemslagskraft på skærmen.
Praktisk TV-træning i ”TV-studie” med anvendelse af kamera og med udgangspunkt i realistiske cases En medie-krises anatomi: Hvordan tackles en mediekrise?.
Sådan får du maksimalt udbytte af TV-interviewet
Form

Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte deltagers egne udfordringer og virkelighed. Det betyder, at de cases, øvelser og udfordringer, vi arbejder med under TV-træningen, i høj grad tager afsæt i deltagerens egen hverdag. I en sådan grad, at dine nye færdigheder, værktøjer og teknikker vil kunne anvendes, hvis TV-Avisen eller TV2/Nyhederne ringer næste dag!

Forløbet veksler mellem korte teoretiske oplæg, øvelser, dialog og masser af TV-træning med kamera og efterfølgende feedback. Kurset kan – hvis deltageren ønsker det – gennemføres i et egentligt TV-studie.

Undervisningsmål

Efter kurset kan deltageren:

Kommunikere og styre et budskab effektivt i forhold til TV
Skabe forståelse og troværdighed i kommunikationen med TV
Anvende TV-mediet som strategisk ressource
Varighed
Formøde + en dags TV-træning.
Formål

Alle taler om kreativitet og innovation. Formålet med denne workshop i ideudvikling er at træne dig, dit team eller organisation til at blive endnu bedre til at få og udvikle ideer – alene og sammen.

Indhold
Hvordan bliver I endnu bedre til at tænke og skabe nyt – som individ og som team?
Hvordan udfolder I det fulde innovative potentiale hos den enkelte medarbejder – og i hele teamet?
Hvordan bryder I rutinen og udfordrer vanerne?
Hvordan skaber I tid og rum til at tænke og skabe nyt?
Form

Workshop hvor deltagerne kommer til at bruge sig selv 100 procent! Forløbet er konkret og involverende og bygger på mange praktiske øvelser og gruppeforløb med cases hentet fra deltagernes egen virkelighed.

Målgruppe

Alle der har lyst til og ambitioner om at blive endnu bedre til at udfolde det kreative potentiale hos sig selv og andre.

Udbytte

Gennem forløbet opnår deltagerne:

færdighed i at få og udvikle ideer - sammen
kendskab til grundlæggende antagelser og basale begreber bag skabende adfærd
kendskab til egne og kollegernes foretrukne tænkemåder
færdighed i at begå sig i specifikke faser af den skabende proces
færdighed i at fjerne eller overkomme mentale barrierer for skabende adfærd
Formål

Formålet med denne workshop i innovation er, at skærpe deltagernes forståelse for, hvad der skaber og driver innovation i en organisation.

Indhold
Hvorfor arbejde strategisk med corporate innovation?
Best practices for videnbaseret innovation. Hvad kan vi lære af de bedste? Hvad gør nogle af verdens mest succesfulde virksomheder rigtigt – og hvordan gør de det? Her vil I blive præsenteret for ”10 Best Practices”, som kan understøtte jeres bestræbelser på at arbejde systematisk med innovation
Barrierer og blokeringer: Hvad hæmmer og fremmer innovation i jeres organisation?
Hvordan skaber I systematisk nyt hos jer?
Hvordan skaber I som ledelse de rette rammer og kultur for innovation?
Form

Der er tale om en interaktiv workshop, hvor deltagerne kommer til at bruge sig selv 100 procent. Forløbet er konkret og involverende og bygger på korte teoretiske oplæg fra instruktøren, dialog, praktiske øvelser og gruppeforløb med cases og udfordringer hentet fra deltagernes egen virkelighed.

Målgruppe

Denne workshop er målrettet virksomhedens/afdelingens ledelse – eller de mennesker, der har ansvaret for at sikre, at innovation bliver omsat til praktisk handling. Vi definerer innovation som virksomhedens evne til kontinuerligt at skabe, nye, salgbare produkter, services og processer.

Udbytte

Gennem forløbet opnår deltagerne:

Indsigt i og forståelse for, hvad der driver corporate innovation
Fælles forståelse for og konkrete bud på, hvordan I - i jeres virksomhed - skaber de bedste rammer for innovation
Færdighed i at få og udvikle ideer – alene og sammen
Formål

Formålet med Ledelse af kreative processer er at lære dig, hvordan du som kreativ igangsætter systematisk udfolder det innovative potentiale hos andre mennesker. Og dermed sikrer dig, at du og dit team er i stand til skabe nyt. Ikke bare en gang. Men igen og igen…

Form

Workshop hvor deltagerne kommer til at bruge sig selv 100 procent! Forløbet er konkret og involverende og bygger på mange praktiske øvelser og gruppeforløb med cases hentet fra deltagernes egen virkelighed.

Målgruppe

Ledelse af kreative processer er for dig, der har ansvaret for at designe og gennemføre ideprocesser og som i den forbindelse gerne vil være endnu bedre til at udfolde det fulde innovative potentiale hos andre.

Udbytte

Gennem forløbet opnår deltagerne:

Færdighed i at designe ideprocesser
Færdighed i at gennemføre ideprocesser
Færdighed i at lede ideprocesser
Færdighed i at skabe friskhed og bryde vaner for dig selv og dit team
Færdighed i at indgå aftaler og skabe de rette betingelser for idearbejdet.
 • Workshops
 • Personlig Gennemslagskraft
 • Medietræning: Kommunikér med pressen
 • TV-træning
 • Workshop i ideudvikling
 • InnovationWorkshop
 • Ledelse af kreative processer
Workshops

Vores workshops er designede som vi selv bedst kan lide dem: De er involverende, provokerende, inspirerende og skruet sammen efter mottoet: Det må gerne være sjovt at lære nyt! Her kan du læse om de workshops, vi udbyder, og som vi meget gerne skræddersyr, så de passer præcist til dig og din virksomhed:

”Den mest professionelle, relevante og inspirerende workshop jeg har oplevet i Danmark og den perfekte introduktion og levendegørelse af bogen"

Direktør Carsten Schmidt, IP Gruppen

"Jesper Klit leverer en topprofessionel ydelse. Samarbejdet med Jesper og Co. har styrket kulturen og forandringsevnen i Wonderful Copenhagen."

Peter Rømer Hansen, Marketingsdirektør i Wonderful Copenhagen

Åbne workshops

Vi gennemfører åbne workshops i Personlig Gennemslagskraft, når vi har samlet tilstrækkeligt med deltagere.

Så send os en mail, hvis du er interesseret i at vide, hvornår og hvor den næste workshop finder sted.

Send os en mail

Kommunikation er magt!

Den der kommunikerer bedst – og har den stærkeste, personlige gennemslagskraft – vinder: Ordren, medarbejdernes accept eller valget. Midt i en tidevandsbølge af information konkurrerer vi ikke mindst på opmærksomhed. Hvis du ikke kan fange medarbejderens, lederens eller kundens opmærksomhed, har du et problem. Et stort et!

På denne intensive heldagsworkshop får du et detaljeret indblik i, hvad du kan lære af Verdens Store Kommunikatører: Fra Barack Obama over Oprah Winfrey til Bill Clinton.

Med udgangspunkt i bestselleren: ”Personlig Gennemslagskraft: Syv vaner fra verdens stærkeste kommunikatører” afslører Jesper Klit - en af Danmarks mest efterspurgte inspiratorer indenfor kommunikation og ledelse - hemmelighederne bag verdens stærkeste kommunikatører.

Hvad får du med dig hjem?

Et detaljeret indblik i de syv stærke vaner fra verdens stærkeste kommunikatører.

Indsigt i dine egne kommunikative udviklingsområder.

En styrket personlig gennemslagskraft.

Indsigt i hvordan du udvikler en åben, sikker og konstruktiv kommunikation.

Praktisk træning i og metoder til at udvikle din evne til at brænde igennem i en lang række situationer.

Et signeret eksemplar af Jesper Klits bog: ”Personlig Gennemslagskraft: Syv stærke vaner fra verdens bedste kommunikatører”, der nu er ude i fjerde oplag.

Deltagerprofil

Alle med mod på at udvikle deres personlige gennemslagskraft ved at blive bevidst om de teknikker, der styrker og forstærker kommunikationen.

Workshoppens form

Stærkt interaktiv workshop, der tager udgangspunkt i dine egne udfordringer. Det betyder at de cases, øvelser og udfordringer, vi arbejder med i høj grad tager afsæt i din egen hverdag. I en sådan grad, at de indsigter, teknikker og værktøjer deltagerne bliver udstyret med kan anvendes på jobbet næste dag!

Varighed

Heldagsworkshop: Vi starter 08.30 med morgenmad og begynder præcis 09.00. Workshoppen slutter 16.00

Praktiske oplysninger

Workshoppen finder sted torsdag den 23. maj 2013 i København.

Pris: 4.500 kr. eks. moms.

Prisen dækker undervisning, forplejning, kursusmateriale inklusive bogen ”Personlig Gennemslagskraft”.

Tilmeldingen er bindende. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i dit sted. Der kan max være 16 deltagere på denne workshop, som vi fylder op efter først-til-mølle-princippet. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse på, at du er tilmeldt og en faktura.

Du kan tilmelde ved at sende os en mail på: jesper@jesperklit.dk

Spørgsmål:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jesper Klit på:

40 83 13 33 eller maile os på jesper@jesperklit.dk

Formål

Målet med dette et dags medietræningsforløb er at udvikle deltagernes evne til at kommunikere og styre et budskab effektivt i forhold til medierne - for dermed at blive i stand til at anvende medierne som strategisk ressource

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til ledere og medarbejdere med mediekontakt, der har brug for af at erhverve sig konkret indsigt i mediernes arbejdsbetingelser og måde at fungere på.

Under workshoppen:
Forventninger og erfaringer med medierne
Pressen som strategisk ressource: Hvad betyder det for dig og din virksomhed?
Hvad kendetegner den gode medie-kommunikatør?
Sådan arbejder medierne: Alt om nyhedens vej, arbejdsprocessen, journalistiske kriterier, spilleregler, konfliktflader, kontrakter, styring af kommunikationen, pacing/rapport, samspil med journalisten og budskaber, der skaber resultater En medie-krises anatomi: Hvordan takles en mediekrise?
Dilemmaspil: Her afprøver vi teorien i virkelige rammer.
Form

Forløbet tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer og virkelighed. Det betyder, at de cases, øvelser og udfordringer, vi arbejder med, i høj grad tager afsæt i deltagernes egen hverdag. I en sådan grad, at de indsigter, værktøjer og teknikker lederne bliver udstyret med - vil kunne anvendes næste dag!

Forløbet er stærkt involverende og lægger op til en høj grad af erfaringsudveksling deltagerne imellem. Forløbet veksler mellem korte teoretiske oplæg, øvelser, dialog og træning med kamera og efterfølgende feedback.

Undervisningsmål

Efter kurset kan deltagerne:

Kommunikere og styre et budskab effektivt i forhold til pressen
Skabe forståelse og troværdighed i kommunikationen med medierne
Anvende medierne som strategisk ressource
Varighed - En dag fra 09.00 -17.00
Værktøjskasse

Deltagerne får undervejs udleveret skriftligt deltagermateriale, der i det daglige kan fungere som en konkret værktøjskasse til dialogen

Formål

Formålet med vores TV-træningsforløb er at udvikle deltagernes evne til at kommunikere og styre et budskab effektivt i forhold til TV-mediet. Med henblik på at kunne anvende dette medie som en strategisk ressource.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere der potentielt har mulighed for at kommunikere med stakeholders via TV-mediet

Før kurset

Som forberedelse til kurset gennemføres et interview (af cirka en times varighed) med hver enkelt deltager. Målet med dette for-interview er:

1. At afstemme forventninger til TV-træningen
2. At vurdere og aftale udviklingsområder i forhold til TV med hver enkelt deltager
Under kurset - indhold
TV som strategisk ressource: Hvad betyder det for dig og din virksomhed?
Hvad kendetegner den gode TV-kommunikatør?
Sådan arbejder TV-journalisten:
Alt om nyhedens vej, arbejdsprocessen, journalistiske kriterier, spilleregler, konfliktflader, kontrakter, styring af kommunikationen, samspil med journalisten og budskaber, der skaber resultater.
Du er mediet! Om sprog, kropssprog, aktiv lytning, repræsentationssystemer, stemmebrug, øjenkontakt, påklædning og andre virkemidler til at skabe gennemslagskraft på skærmen.
Praktisk TV-træning i ”TV-studie” med anvendelse af kamera og med udgangspunkt i realistiske cases En medie-krises anatomi: Hvordan tackles en mediekrise?.
Sådan får du maksimalt udbytte af TV-interviewet
Form

Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte deltagers egne udfordringer og virkelighed. Det betyder, at de cases, øvelser og udfordringer, vi arbejder med under TV-træningen, i høj grad tager afsæt i deltagerens egen hverdag. I en sådan grad, at dine nye færdigheder, værktøjer og teknikker vil kunne anvendes, hvis TV-Avisen eller TV2/Nyhederne ringer næste dag!

Forløbet veksler mellem korte teoretiske oplæg, øvelser, dialog og masser af TV-træning med kamera og efterfølgende feedback. Kurset kan – hvis deltageren ønsker det – gennemføres i et egentligt TV-studie.

Undervisningsmål

Efter kurset kan deltageren:

Kommunikere og styre et budskab effektivt i forhold til TV
Skabe forståelse og troværdighed i kommunikationen med TV
Anvende TV-mediet som strategisk ressource
Varighed
Formøde + en dags TV-træning.
Formål

Alle taler om kreativitet og innovation. Formålet med denne workshop i ideudvikling er at træne dig, dit team eller organisation til at blive endnu bedre til at få og udvikle ideer – alene og sammen.

Indhold
Hvordan bliver I endnu bedre til at tænke og skabe nyt – som individ og som team?
Hvordan udfolder I det fulde innovative potentiale hos den enkelte medarbejder – og i hele teamet?
Hvordan bryder I rutinen og udfordrer vanerne?
Hvordan skaber I tid og rum til at tænke og skabe nyt?
Form

Workshop hvor deltagerne kommer til at bruge sig selv 100 procent! Forløbet er konkret og involverende og bygger på mange praktiske øvelser og gruppeforløb med cases hentet fra deltagernes egen virkelighed.

Målgruppe

Alle der har lyst til og ambitioner om at blive endnu bedre til at udfolde det kreative potentiale hos sig selv og andre.

Udbytte

Gennem forløbet opnår deltagerne:

færdighed i at få og udvikle ideer - sammen
kendskab til grundlæggende antagelser og basale begreber bag skabende adfærd
kendskab til egne og kollegernes foretrukne tænkemåder
færdighed i at begå sig i specifikke faser af den skabende proces
færdighed i at fjerne eller overkomme mentale barrierer for skabende adfærd
Formål

Formålet med denne workshop i innovation er, at skærpe deltagernes forståelse for, hvad der skaber og driver innovation i en organisation.

Indhold
Hvorfor arbejde strategisk med corporate innovation?
Best practices for videnbaseret innovation. Hvad kan vi lære af de bedste? Hvad gør nogle af verdens mest succesfulde virksomheder rigtigt – og hvordan gør de det? Her vil I blive præsenteret for ”10 Best Practices”, som kan understøtte jeres bestræbelser på at arbejde systematisk med innovation
Barrierer og blokeringer: Hvad hæmmer og fremmer innovation i jeres organisation?
Hvordan skaber I systematisk nyt hos jer?
Hvordan skaber I som ledelse de rette rammer og kultur for innovation?
Form

Der er tale om en interaktiv workshop, hvor deltagerne kommer til at bruge sig selv 100 procent. Forløbet er konkret og involverende og bygger på korte teoretiske oplæg fra instruktøren, dialog, praktiske øvelser og gruppeforløb med cases og udfordringer hentet fra deltagernes egen virkelighed.

Målgruppe

Denne workshop er målrettet virksomhedens/afdelingens ledelse – eller de mennesker, der har ansvaret for at sikre, at innovation bliver omsat til praktisk handling. Vi definerer innovation som virksomhedens evne til kontinuerligt at skabe, nye, salgbare produkter, services og processer.

Udbytte

Gennem forløbet opnår deltagerne:

Indsigt i og forståelse for, hvad der driver corporate innovation
Fælles forståelse for og konkrete bud på, hvordan I - i jeres virksomhed - skaber de bedste rammer for innovation
Færdighed i at få og udvikle ideer – alene og sammen
Formål

Formålet med Ledelse af kreative processer er at lære dig, hvordan du som kreativ igangsætter systematisk udfolder det innovative potentiale hos andre mennesker. Og dermed sikrer dig, at du og dit team er i stand til skabe nyt. Ikke bare en gang. Men igen og igen…

Form

Workshop hvor deltagerne kommer til at bruge sig selv 100 procent! Forløbet er konkret og involverende og bygger på mange praktiske øvelser og gruppeforløb med cases hentet fra deltagernes egen virkelighed.

Målgruppe

Ledelse af kreative processer er for dig, der har ansvaret for at designe og gennemføre ideprocesser og som i den forbindelse gerne vil være endnu bedre til at udfolde det fulde innovative potentiale hos andre.

Udbytte

Gennem forløbet opnår deltagerne:

Færdighed i at designe ideprocesser
Færdighed i at gennemføre ideprocesser
Færdighed i at lede ideprocesser
Færdighed i at skabe friskhed og bryde vaner for dig selv og dit team
Færdighed i at indgå aftaler og skabe de rette betingelser for idearbejdet.

Personlig Gennemslagskraft

Om Bogen

Personlig gennemslagskraft er i stigende grad en efterspurgt kompetence hos ledere og medarbejdere. Og med god grund: Vi forholder os til personer af kød og blod, og i den forbindelse giver det god mening, at personlig gennemslagskraft er et af tidens højest prioriterede krav.

Syv stærke vaner fra verdens bedste kommunikatører

Jesper Klit præsenterer i sin nye bog læseren for en række enkle værktøjer, metoder og indsigter til at udvikle læserens personlige gennemslagskraft. Bogen er bygget op omkring de syv stærkeste vaner fra verdens bedste kommunikatører– bl.a. Barack Obama, Oprah Winfrey, Bill Clinton og Richard Branson – forklaret på syv kapitler og udstyret med en lang række nyttige øvelser, faktabokse, eksempler, spørgsmål til refleksion og konkrete forslag til handling.

"Personlig Gennemslagskraft" er en bestseller, der nu er ude i tredje oplag og du kan købe en engelsk udgave af bogen. Bestil Gennemslagskraft