Virksomheden

Jesper Klit er kommunikationsrådgiver, direktør i Jesper Klit & Partners og en af Europas mest efterspurgte inspiratorer indenfor kommunikation og ledelse. Han har tidligere arbejdet på Weekendavisen, TV2 og Nordisk Film TV, hvor han i seks år var CEO. Jesper, der har specialiseret sig i udvikling af personlig gennemslagskraft, medietræning og business storytelling rådgiver en række virksomheder og ledere – fra statsministre og nedefter – om personlig og strategisk kommunikation og er forfatter til flere bøger om medier, kommunikation og ledelse.

Jesper Klit har særlig ekspertise indenfor corporate communications, kommunikationstræning, udvikling af personlig gennemslagskraft, medie/Tv-træning, krisekommunikation og business storytelling – ligesom han er en efterspurgt foredragsholder, fasilitator og underviser, der arbejder over det meste af verden og blandt andet for flere Fortune 500 virksomheder. Jesper er forfatter til flere bøger om medier, kommunikation og ledelse – senest bestselleren ”Personlig Gennemslagskraft” og “Ledere, der taler – taler, der leder” (medforfatter) og underviser blandt andet på INSEAD Executive Programme.


Send mail
profilbillede

Public Affairs

Public Affairs handler om virksomhedens eller organisationens politiske rammebetingelser og mulighederne for at påvirke disse. Der kan være barrierer for vækst og udvikling, men ligeså ofte kan der være oversete forretningsmuligheder for den enkelte virksomhed, hvor en integreret public affairs strategi og dialog med stakeholders kan gøre en afgørende forskel på bundlinjen.

Virksomhedens stakeholders vil naturligvis variere fra issue til issue, men stakeholder miljøet er som regel mere sammensat end blot “politikere” – det kan være NGOére, fag-eksperter, embedsmænd mfl.

Public Affairs bør være forankret i ledelsen, uanset hvem der er udførende i det konkrete lobbyarbejde. Vi har mange års direktions- og bestyrelseserfaring erfaring og rådgiver CEOs, ledergrupper og kommunikations- og PA direktører med at integrere public affairs i forretningstrategien og coache ledere i deres kontakt med stakeholders.

Vi hjælper med at kortlægge stakeholders, definere virksomhedens rolle i samfundet, kommunikere virksomhedens kernefortælling til relevante målgrupper og opnå legitimitet som en aktør, der kan inddrages i fx i en lovgivningsproces.

Vi hjælper med at opbygge strategiske alliancer, sætte egne dagsordener og styre et public affairs forløb.


Corporate Communications

Vi har stor erfaring i at hjælpe virksomheder og organisationer med at udarbejde og designe effektive kommunikationsstrategier, der sikrer at I som virksomhed opnår den ønskede relation til jeres vigtigste stakeholders.

Via en workshop – Communications Audit – afdækker vi systematisk din virksomheds stakeholders, issues, budskaber, rollefordeling, handlingsplaner, medievalg og timing.

Vi hjælper jer med at udarbejde en kort og præcis kommunikationsstrategi, der overordnet giver konkrete svar på, hvordan du bedst positionerer din virksomhed i forhold til organisationens stakeholders.

I arbejdet med at designe og eksekvere på effektive kommunikations-, og mediestrategier trækker vi blandt andet på vores solide erfaringer og omfattende netværk indenfor medie-, og brandingverdenen.

Ring til Jesper Klit på 4083133, hvis du vil høre yderligere om, hvilke resultater vi har skabt indenfor Corporate Communications og hvordan vi måske kan hjælpe din virksomhed.


Send mail

Crisis Management

Det mest effektive middel mod en mediekrise er at sikre, at din virksomhed i det daglige har fokus på at sikre de bedst mulige relationer til jeres stakeholders.

Men hvis mediekrisen rammer, kan vi hjælpe jer med at etablere den kriseplan og det beredskab, der giver jer de bedste muligheder for at blive hørt – og måske forstået. Vi har solid erfaring i at inddæmme og håndtere kriser og levere i den sammenhæng blandt andet rådgivning indenfor:

Issues Management
Udvikling af effektive budskaber
Udvikling af krise-beredskab
Medietræning
Løbende dialog med stakeholders

Send mail

Budskabs- og medietræning

Med flere hundrede budskabs-, og medietræningsforløb i bagagen er vi i Jesper Klit & Partners specialister i at hjælpe virksomheder og ledere med at udvikle og levere effektive budskaber i samtlige medier.

På vores medietrænings workshops træner vi dig systematisk i at blive endnu bedre til at identificere, formulere og kommunikere virksomhedens budskaber til de relevante stakeholders.

Og som leder eller specialist udstyrer vi dig med en række effektive og praktiske teknikker, værktøjer og indsigter, som du øjeblikkeligt kan anvende til effektivt at kommunikere og styre et budskab i forhold til medierne – for dermed at blive i stand til at anvende medierne som strategisk ressource.

Indenfor budskab-, og medietræning tilbyder vi blandt andet:

Budskabsudvikling
Generel medietræning
Tv-træning

Send mail

Kommunikations træning

Det voksende fokus på virksomhedens ”license to operate” betyder, at organisationer må lægge sig i selen for at sikre, at specielt ledere er kvalificerede ambassadører, som professionelt og overbevisende er i stand til at formulere og kommunikere virksomhedens bærende værdier, positioner og historier på en måde, der skaber varige markedsmæssige fordele for virksomheden.

Evnen til at designe, formulere og formidle personlige, erhvervsmæssige og politiske visioner og ideer, så mange forstår og føler budskabet, bliver vigtigere og vigtigere.

Vi er indenfor områderne personlig kommunikation og personlig gennemslagskraft leveringsdygtige i en række stærke træningsforløb med fokus på at udvikle de kommunikative kompetencer hos ledere og specialister.

Jesper Klit har stor erfaring i at træne, udvikle og coache CEO´s og andre ledere til at blive endnu stærkere kommunikatører. Det endelige kommunikations-forløb skræddersyr vi naturligvis efter dine aktuelle behov og udfordringer – og meget gerne i tæt samarbejde med din kommunikationschef.

Et typisk træningsforløb løber over 6-12 måneder med en til to træningssessions om måneden.


Send mail

Finansiel kommunikation

Med henblik på at kunne servicere vores kunder endnu bedre primært indenfor finansiel kommunikation har Jesper Klit & Partners pr. 12. december 2014 indgået en samarbejdsaftale med Reliance A/S, der er specialiseret indenfor finansiel kommunikation, investor relations, medierelationer og krisekommunikation.

Samarbejdet mellem Reliance og Jesper Klit & Partners omfatter disse områder. Se eventuelt yderligere på www.reliance.dk


Business Storytelling

Som administrerende direktør er du ikke kun CEO. Du er i lige så høj grad CST: Chief Story Teller.
Effektive kommunikatører anvender ofte signifikante, stærke historier om deres virksomhed, services og medarbejdere til at åbne døren til organisationens stakeholders.

I Jesper Klit & Partners har vi – i samarbejde med en stor, international samarbejdspartner – udviklet en effektiv Business Storyteller Workshop, der kan hjælpe dig og din virksomhed med at identificerer og kommunikere jeres stærkeste historier effektivt.

Vi har med succes gennemført The Business Storyteller Workshop i Indien, Malaysia, Thailand, UK, Sverige, Norge, Pakistan, Myanmar, Serbien, Ungarn, Tyskland, Bangladesh, Bulgarien og Danmark – med flere lande på vej.

Ring til Jesper Klit, hvis du vil høre yderligere om The Business Storyteller Workshop, der også indeholder The Business Storyteller Work Book.